Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

KOMUNIKAT

W związku z nieoczekiwanymi okolicznościami siły wyższej w dniu jutrzejszym 10.07.2024 r. Biuro ROD będzie nieczynne (wydawanie pozwoleń na wjazd) - zapraszamy wszystkich zainteresowanych za tydzień.

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
 
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Janusza Cebuli wieloletniego gospodarza naszego ogrodu oraz zasłużonego członka Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica.
 
Pan Janusz Cebula był osobą bardzo zaangażowaną, której praca i oddanie na rzecz naszej społeczności pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Jego wkład w rozwój i utrzymanie naszego ogrodu jest nieoceniony, a Jego osobowość i serdeczność zostaną w naszych sercach na zawsze.
 
W tych trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i bliskim.
 
Z wyrazami szacunku i współczucia,
Zarząd i Komisja Rewizyjna ROD im. Stanisława Staszica

Dąbrowa Górnicza 08.06.2024

Informacja

Zarząd ROD informuje, że od dnia 08.06.2024 r. Biuro ROD będzie czynne w

poniedziałek  -  godz. od 15:00 do 18:00

uwaga: zmiana czasu otwarcia biura w środy!!!

środa          -  godz. od 17:00 do 18:30 (sprawy związane z wjazdem) 

uwaga: w dniu 12.06.2024 r. (środa) nieczynne z powodu urlopu.

czwartek         -  godz. od 15:00 do 18:00

 

W przypadkach nie cierpiących zwłoki prosimy o kontakt

telefoniczny: 506 522 613 w godzinach urzędowania biura ROD.

 mailowy:  rodstanislawstaszic@wp.pl   lub    dzialki.staszic@gmail.com

Dąbrowa Górnicza 13.05.2024

OGŁOSZENIE

W wyniku uchwały Walnego Zebrania, ustanawiającej możliwość wjazdu na teren ROD, oraz wiążącym się z tym ruchem pojazdów, koniecznym stało się uregulowanie kwestii związanej z odpowiedzialnością kierowców w przypadku kolizji lub potrącenia pieszych.

W związku z powyższym, Zarząd ROD podjął decyzję o wprowadzeniu strefy zamieszkania, obejmującej teren całego ogrodu. Podstawą prawną ustanowienia strefy zamieszkania jest art. 2 pkt 16 ustawy oraz art. 10 pkt 7 Prawo o ruchu drogowym.

 

Ustanowienie strefy zamieszkania stwarza możliwość interwencji Policji oraz Straży Miejskiej w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów, poprawiając znacznie bezpieczeństwo działkowiczów i ich rodzin.

Strefa zostanie ustanowiona z dniem 01.07.2024 r. i od tej daty na terenie ROD obowiązywać będą poniższe przepisy ruchu drogowego:

- pieszy może poruszać się po całej drodze i ma pierwszeństwo przed pojazdem

- obowiązują ogólne zasady ruchu drogowego

- dopuszczalna prędkość pojazdów wynosi 20 km/h – regulamin walnego zebrania uchwalił   

   prędkość nie przekraczająca przeciętnej prędkości poruszania się pieszego)

- zabroniony jest postój pojazdów poza miejscami do tego przeznaczonymi

- dziecko do lat 7 może korzystać z drogi bez opieki osoby dorosłej

- wyjazd ze strefy zamieszkania jest włączaniem się do ruchu

Zwracamy uwagę:

- wyznaczenie stref zamieszkania nie znosi zakazu zamieszkania na terenie działki zawarty w art.12 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Strefa zamieszkania obejmuje jedynie drogi na terenie ROD

- osoby niepełnosprawne, które mają prawo wjazdu, powinny wykonać zatoczki do parkowania pojazdu na terenie swojej działki.

- pozostawienie pojazdu w alejce, może wiązać się z mandatem w związku z zakazem parkowania.

Sprawozdanie z Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego

W dniu 11.05.2024 r. odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej. 

Na zebraniu wybrano Zarząd ROD w składzie:

Prezes  -   Dawid Piróg
V-ce Prezes  - Jadwiga Łechtańska
Skarbnik  - Robert Gabrek
Sekretarz  - Krzysztof Buchacz
Członek Zarządu  - Janusz Cebula

Wybrano Komisje Rewizyjną w składzie:

Przewodniczący  -   Renata Biegała
Z-ca Przewodniczącego  - Jan Kubat
Sekretarz  - Grażyna Zabieżewska

Zarząd ROD podjął szereg uchwał  zatwierdzonych przez zgromadzonych członków zwyczajnych PZD.

Opłaty w ogrodzie na 2024 rok:

 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
składka członkowska         6,00 zł
opłata na rzecz ogrodu         0,84 zł
wywóz odpadów     338,04 zł
opłata wodna       72,88 zł
opłata energetyczna       50,94 zł
partycypacja na zadanie inwestycyjne

      22,62 zł

stawka za 1 m3 wody

         zł

stawka za 1 kWh prądu          zł

 

Na zebraniu uchwalono również, że w dniach: poniedziałek i czwartek, będzie również otwierana brama  nr 3 od strony ul. Florowskiej

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Gościmy

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR