Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Załącznik do uchwały Nr 13/2017 Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD im. St.Staszica w Dąbrowie Górniczej z dnia 11.03.2017 r.

 REGULAMIN

wjazdu na teren ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

 Ustalenia ogólne:

 1. Zabrania się bezwzględnie wjazdu w okresie zmniejszenia nośności alejek ogrodowych (np. po deszczu ) w celu uniknięcia dewastacji.
 2. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących do działki nawozy, materiały budowlane itp. w okresie :

od 15 marca do 31 października w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach od 15:00 do 18:00.

Ustalenia szczegółowe :

 1. Zabrania się bez zgody Zarządu ROD wjeżdżania na teren działek i poruszania się po nich pojazdami mechanicznymi (są to : samochody osobowe, ciężarowe, motocykle i motorowery ).
 2. Wjazd na teren działek w innym terminie niż określone w ustaleniach ogólnych pkt. 2, może nastąpić w wyjątkowych przypadkach za zgodą gospodarza Ogrodu lub członka Zarządu ROD, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny wjazdu oraz wyjazdu.
 3. W przypadku konieczności dojazdu na teren działki osoby niepełnosprawnej można uzyskać stałe zezwolenie na wjazd wydane przez Zarząd ROD na podstawie złożonego pisemnego wniosku, z załączonym zaświadczeniem o niepełnosprawności fizycznej, przewlekłej chorobie itp.
  • Osoby, którym Zarząd przyzna prawo wjazdu na teren Ogrodu (wyda zezwolenie) wyznaczoną bramą, ponoszą koszty ponownego zakupu kłódki i klucza w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub stwierdzenia, że klucz został udostępniony osobie nieupoważnionej.
  • Osoba otrzymująca zezwolenie zobowiązana jest do złożenia oświadczenia, że nie będzie udostępniała klucza od bramy wjazdowej osobom nieupoważnionym. W przypadku stwierdzenia, że klucz (aplikacja) został(-a) udostępniony(-a) osobie nieupoważnionej, osoba posiadająca zezwolenie traci je w tym momencie.
  • Osoba posiadająca zezwolenie na wjazd na teren Ogrodu, zobowiązana jest umieścić je w widocznym miejscu za szybą samochodu. Wjeżdżając i wyjeżdżając z terenu Ogrodu jest zobowiązana każdorazowo zamknąć za sobą bramę wjazdową .
 4. Korzystanie z zezwolenia, o którym mowa w punkcie 3, dotyczy wyłącznie dowiezienia osoby na działkę, której jest właścicielem pod opieką osoby sprawnej (opiekuna).
 5. Za powstałe zniszczenia w alejce lub na innej działce przez pojazd, odpowiedzialna jest osoba korzystająca z wjazdu i ponosi konsekwencje finansowe za powstałe szkody lub dokonuje naprawy we własnym zakresie.
 6. Wyznacza się bramę wjazdową na teren Ogrodu od ulicy 11 Listopada (brama przy Domu Działkowca).
 7. Zabrania się na terenie ROD mycia, sprzątania oraz naprawy wszelkich pojazdów mechanicznych.
 8. Pojazdy poruszające się po terenie ROD nie powinny przekraczać przeciętnej prędkość poruszania się osób pieszych.
 9. Alejkami na  terenie  ROD  mogą poruszać się  pojazdy  członków  Zarządu w przypadku interwencji, kontroli i innych czynności funkcyjnych.

Wiceprezes Zarządu ROD St. Staszica

Prezes Zarządu ROD St. Staszica

Jan Kubat

Dawid Piróg

 

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 11 marzec 2017 r.

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

Gościmy

Odwiedza nas 125 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR