Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. W przypadku pytań prosimy korzystać z formularza znajdującego w zakładce Kontakt - formularz. Postaramy się aby żadne zapytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

 

Dąbrowa Górnicza 24.10.2020

Ważna informacja

W związku z problemami technicznymi na stronie stany liczników tych osób, którzy nie dostali potwierdzenia prosimy o ponowne przesłanie. Za niedogodności przepraszamy.

AdminROD - Robert Gabrek

 Dąbrowa Górnicza 19.10.2020r.

* O G Ł O S Z E N I E *

 

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, iż termin dostarczenia stanu wodomierzy upływa z dniem 15.11.2020r. Działkowcom, którzy nie dostarczą stanu wodomierza w w/w terminie naliczony zostanie ryczałt uchwalony przez Walne Zebranie który w roku 2019 wynosił 874,90 PLN.

Przypominamy, iż stany wodomierzy można dostarczać:

- za pośrednictwem strony internetowej www.rodstanislawstaszic.pl

- na adres email rodstanislawstaszic@wp.pl

- mms ze zdjęciem licznika pod numer 509 272 198 lub 662 093 320

- osobiście w biurze Zarządu ROD

 

W każdej z w/w form prosimy o załączenie zdjęcia licznika z widocznym numerem oraz plombami a także numerem działki oraz imieniem i nazwiskiem działkowca. Podane stany będą sprawdzane przy wiosennym odczycie.

Działkowcy, którzy chcą dokonać demontażu wodomierza powinni wcześniej zgłosić ten fakt do Zarządu ROD: mailowo, telefonicznie lub osobiście (zdjęcie powinno zawierać plombę). W przypadku stwierdzenia zerwania plomby bez zgłoszenia tego faktu, naliczony zostanie ryczałt.

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, zwracamy uwagę na fakt, iż skorzystanie z w/w form nie wymaga osobistego zgłaszania się do Biura ROD.

 

Dąbrowa Górnicza 08.10.2020r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, że dnia 19.10.2020r. (poniedziałek) na naszym ogrodzie zostanie zakręcona woda. Działkowcy proszeni są o dostarczenie do Biura ROD zdjęcia licznika z widocznym numerem oraz plombami pod numerami telefonów 509 272 198, 662 093 320 lub za pośrednictwem naszej strony www.rodstanislawstasic.pl

 Podane stany będą sprawdzane przy wiosennym odczycie.

Działkowcy, którzy chcą dokonać demontażu wodomierza powinni wcześniej zgłosić ten fakt do Zarządu ROD, celem dokonania odczytu przed zerwaniem plomby. W przypadku stwierdzenia zerwania plomby bez zgłoszenia tego faktu, naliczony zostanie ryczałt uchwalony przez Walne Zebranie który w roku 2019

wynosił 874,90 PLN.

Dąbrowa Górnicza 17.09.2020 r.

INFORMACJA 

Zarząd ROD zwraca się z prośbą o dostarczanie odpadów zielonych do kontenera tylko w workach BIODEGRADALNYCH (kolor brązowy) lub luzem. Bezwzględny zakaz wrzucania do kontenera innych odpadów komunalnych niż zielone.

W przypadku nie stosowania się do zaleceń ALBA nie będzie odbierać odpadów zielonych z naszej nieruchomości.

PROSIMY O KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH!!!

Przypominamy, iż obowiązek kompostowania spoczywa na każdym z działkowców, a wyrzucanie ich wraz z odpadami komunalnymi, naraża nas na bardzo duże koszty.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot:

Wymiana ogrodzenia ROD od ulicy Florowskiej. Etap I.

Data zamieszczenia:

2020-08-19

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Województwo:

śląskie

Miasto:

Dąbrowa Górnicza

Wadium:

-

Termin składania ofert:

2020-09-09

   

Wymiana ogrodzenia ROD od ulicy Florowskiej. Etap I. Zakres robót obejmuje:

• Zabezpieczenie terenu • Rozbiórka starego ogrodzenia obmiar = 126 mb.

• Montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką obmiar = 126 mb.            

•Wywóz pozostałych po remoncie materiałów budowlanych z utylizacją

•Do wykonania ogrodzenia należy zastosować następujące materiały:

- panele ogrodzeniowe ocynkowane, malowane proszkowo kolor zielony:

Ø  oczko 50mm x 200mm

Ø  Ø drutów pionowych 6mm

Ø  Ø drutów poziomych 2 x 8mm (podwójne druty poziome)

Ø  Wysokość paneli 1830mm

Ø  Szerokość paneli 2500mm

- słupki 60mm x 40 mm Ø blachy 2-3mm

- podmurówka prefabrykowana

Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały. Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR i opisy technologii wykonania robót.

Termin realizacji zamówienia: po uzyskaniu dotacji od UM Dąbrowa Górnicza przewidywany termin – III/IV kwartał 2020r. do uzgodnienia

Informacji w sprawie zamówienia udziela: Dawid Piróg – prezes ROD w godzinach urzędowania (tj. poniedziałki, środy i czwartki od godz. 15.00 do godz. 18.00) pod numerem telefonu 507 404 759

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Biuro ROD czynne poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15:00 do 18:00

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2020r. - godz. 15.30

Koperta powinna być oznaczona :

OFERTA PRZETARGOWA: Wymiana ogrodzenia ROD od ulicy Florowskiej. Etap I.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2020r. o godz. 16:00

W Biurze ROD

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia.

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.

UWAGA !

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Imieniny

Dzisiaj jest: 5 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Igor, Placyd, Apolinary

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gościmy

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.

Ogród sensoryczny