Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. W przypadku pytań prosimy korzystać z formularza znajdującego w zakładce Kontakt - formularz. Postaramy się aby żadne zapytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

 

Dąbrowa Górnicza 06.10.2022r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, że dnia 24.10.2022r. (poniedziałek) na naszym ogrodzie zostanie zakręcona woda. Działkowcy proszeni są o dostarczenie do Biura ROD zdjęcia licznika z widocznym numerem oraz plombami pod numerami telefonów 662 093 320, 509 272 198

 Podane stany będą sprawdzane przy wiosennym odczycie.

Działkowcy, którzy chcą dokonać demontażu wodomierza powinni wcześniej zgłosić ten fakt do Zarządu ROD, celem dokonania odczytu przed zerwaniem plomby. W przypadku stwierdzenia zerwania plomby bez zgłoszenia tego faktu, naliczony zostanie ryczałt uchwalony przez Walne Zebranie, który w roku 2021 wynosił 874,90 PLN.

 

>>>>>........................PRZETARG...................<<<<<<<

Przedmiot: 

Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Data zamieszczenia: 

2022-08-11 

Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Ul. 11 Listopada 6a 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

Województwo: 

śląskie 

Miasto: 

Dąbrowa Górnicza 

Wadium: 

Termin składania ofert: 

2022-08-29 

Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej. 
Zakres robót obejmuje: 
• Olinowanie terenu 
• Wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

• Wykonanie wykopu liniowego 

• Wykonanie korytarza żwirowego 

• Położenie rury drenażowej wraz ze studzienkami drenażowymi  

• Zasyp rur drenażowych żwirem płukanym 
•Wywóz pozostałych po remoncie materiałów budowlanych z utylizacją  
 
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały. 
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również 
będą ponosić koszty z tym związane. 
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. 
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - 
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR 
i opisy technologii wykonania robót. 


Termin realizacji zamówienia: III - IV kwartał 2022r. - do uzgodnienia 

Informacji w sprawie zamówienia udziela:  
Jadwiga Łechtańska– vice prezes ROD pod numerem telefonu 509 272 198 

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Biuro ROD czynne poniedziałki i czwartki w godz. 15:00 do 18:00 

Ul. 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza 

Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2022r. - godz. 15.30 

Koperta powinna być oznaczona : 
OFERTA PRZETARGOWA: 
Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2022r. o godz. 16:00  

W Biurze ROD 

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, 
     gwarancję, termin wykonania zamówienia. 
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy. świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, 
aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta. 
 

UWAGA ! 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami. 
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w  

stosunku do Zamawiającego. 
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Przy wyborze wykonawcy w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

Cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się 
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących 
protestów, skarg i odwołań. 

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych uruchomiliśmy szyfrowanie całej witryny protokołem SSL. W razie problemów z działaniem naszej strony www proszę o kontakt. 

 

Deklaracje w formie elektronicznej znajdują się pod linkiem: Logowanie do aplikacji ZONE (https://ceeb.gov.pl/)

Deklaracje w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu deklaracji dostępne na stronie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl) lub telefonicznie Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Ochrony Środowiska tel.: 32 295 68 12.

Deklaracje CEEB

Ogłoszenie – Rachunki na stronie www.rodstanislawstaszic.pl

W związku z zakończeniem etapu modernizacji strony wszystkie rachunki na rok 2022 powinny być już widoczne. Wyjątkiem są osoby starające się o rejestrację. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy proszę zgłaszać – zaradzimy.

Admin ROD Staszic

Imieniny

Dzisiaj jest: 27 Styczeń 2023    |    Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gościmy

Odwiedza nas 46 gości oraz 0 użytkowników.

Ogród sensoryczny