Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Dąbrowa Górnicza 6 maja 2024 r.

       OGŁOSZENIE

                
Zarząd ROD informuje, że od dnia 13.05.2024 istnieje możliwość uczestnictwa w przedsięwzięciu Zarządu R.O.D im. St. Staszica, dotyczącą elektryfikacji Ogrodu i przyłączeniu swojej działki do w/w inwestycji.

Zapisy w każdy poniedziałek w godz. 1530 – 1800

 

 

Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica

w Dąbrowie Górniczej

zaprasza na

     

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*

Które odbędzie się w dniu  11.05.2024 r. 

W budynku Domu Działkowca przy ulicy 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Począte obrad:

                             W I terminie godz.           9:00

                             W II terminie godz.         9:30 **

* Niewłaściwe skreślić

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

^ Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

^ Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

^ Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 

     Proponowany Porządek Obrad

Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu na 2024 r.
 11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawie:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  5. Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
  6. Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD,
  7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  8. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  9. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  10. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
 15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Wybór członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Ogłoszenie wyników.
 18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 29.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 oraz 30.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 w Domu Działkowca ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej przy ul.11 Listopada 6a.                                                                                       

 

Dąbrowa Górnicza 04.04.2024 r.

                                                                         AKTUALIZACJA 15.04.2024 r.

Kapiący kran — Grafika wektorowa © fractal #5626989

UWAGA

                        INFORMACJA DOTYCZĄCA PUSZCZENIA WODY

 

 Z powodu niekorzystnych warunków pogodowych został przesunięty termin dostarczenia wody na nasz ogród na dzień 18.04.2024 r. (czwartek).

                                          
W związku z planowanym uruchomieniem wodociągu na naszym ogrodzie, prosimy o przegląd i zabezpieczenie swoich instalacji wodnych.

Prosimy o montaż wodomierzy oraz zamknięcie zaworów i kranów.

Napełnienie instalacji oraz próbne puszczenie wody planowane jest na dzień 15.04.2024 r. (zmiana na 18.04.2024 r.) tj. poniedziałek (czwartek). Dostarczenie wody na każdą alejkę uzależnione jest od braku wycieków.

Wydawanie plomb do wodomierzy zostanie uruchomione po usunięciu ewentualnych awarii.

Zarząd ROD nie prowadzi sprzedaży wodomierzy.

Ogłoszenie – wjazdy na teren ogrodu

Z dniem 09.04.2024 r. decyzją Zarządu  ROD Staszica przywróciliśmy wjazdy na teren ogrodu dla osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających pozwolenie. Osoby, które nie będą mogły wjechać mimo ważnego pozwolenia proszone są o zgłoszenie się osobiście do Biura Zarządu, celem zaktualizowania aplikacji wjazdu.

Osoby potrzebujące uzyskać pozwolenie terminowe tzw. Budowlane proszę o zgłoszenie się do Biura Zarządu ROD celem wydania pozwolenia czasowego.

Pozwolenia będą wydawane w każdą środę w godzinach od 16:30 do 18:00.

Przypominamy również, że obowiązuje regulamin wjazdów na teren naszego ogrodu.

Regulamin wjazdu – (pobierz          

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek - od 15:00  do 18:00

 

Środa - od 17:00  do 18:30

(tylko sprawy pozwolenia na wjazd i aplikacji)

  

Czwartek - od 15:00  do 18:00

  

kontakt telefoniczny:  506 522 613

( tylko w godzinach urzędowania od 15:00 - 18:00)

 

kontakt mailowy:  rodstanislawstaszic@wp.pl   lub    dzialki.staszic@gmail.com

 

WJAZD NA TEREN OGRODU W PONIEDZIAŁEK I CZWARTEK W GODZ. 1500 - 1800

UZALEŻNIONY JEST OD STANU ALEJEK. (BRAK OPADÓW)

Imieniny

Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Gościmy

Odwiedza nas 263 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR