Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Dąbrowa Górnicza 05.04.2023 r.

Kapiący kran — Grafika wektorowa © fractal #5626989

UWAGA

                        INFORMACJA DOT. PUSZCZENIA WODY

 

                                          
W związku z planowanym uruchomieniem wodociągu na naszym ogrodzie, prosimy o przegląd i zabezpieczenie swoich instalacji wodnych. Prosimy o montaż wodomierzy oraz zamknięcie zaworów i kranów. Napełnienie instalacji oraz próbne puszczenie wody planowane jest na dzień 24.04.2023 r. tj. poniedziałek. Dostarczenie wody na każdą alejkę uzależnione jest od braku wycieków.

Harmonogram plombowań zostanie ustalony po usunięciu ewentualnych awarii.

Zarząd ROD nie prowadzi sprzedaży wodomierzy.

Życzy Zarząd ROD Staszic i administracja strony.

 

Z okazji Dnia Kobiet składamy

najserdeczniejsze życzenia wszystkim Paniom.

Życzymy Wam dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,

spełnienia marzeń i wiele radości.

Zarząd ROD im. St. Staszica

 

 

>>>>>........................PRZETARG...................<<<<<<<

Przedmiot:

Remont Domu Działkowca

Data zamieszczenia:

2023-01-09

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Województwo:

śląskie

Miasto:

Dąbrowa Górnicza

Wadium:

-

Termin składania ofert:

2023-01-30

   

Remont Domu Działkowca w ROD im. Stanisława Staszica przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej.

Zakres robót obejmuje prace przy wymianie sufitu na Sali o powierzchni 84,013 m2:

Sufit:
- Zabezpieczenie podłóg

- Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych

- Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych

- Wywiezienie gruzu

- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowych na ruszcie metalowym

- Gładzie gipsowe

- Gruntowanie powierzchni

- Malowanie farbami emulsyjnymi

Ściany:

- Rozebranie lamperii

- Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych

- Wywiezienie gruzu

- Gładzie gipsowe – lamperia

- Gładzie gipsowe – pozostała powierzchnia ścian

- Gruntowanie powierzchni

- Malowanie farbami emulsyjnymi

Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również
będą ponosić koszty z tym związane.
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR
i opisy technologii wykonania robót.

Oferta winna zawierać cenę netto oraz brutto, okres gwarancji, czas realizacji.
Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023r.

Informacji w sprawie zamówienia udziela:
Jadwiga Łechtańska– vice prezes ROD pod numerem telefonu 509 272 198

 

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Biuro ROD czynne poniedziałki  w godz. 15:00 do 18:00

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2023r. - godz. 15.30

Koperta powinna być podbita pieczątką oferenta oraz opisana :

OFERTA PRZETARGOWA:

Remont Domu Działkowca

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.01.2023r. o godz. 16:00 w Biurze ROD.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto,
     gwarancję, termin wykonania zamówienia.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy. świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.

UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Przy wyborze wykonawcy w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.dotyczące protestów, skarg i odwołań..

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Gościmy

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR