Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 16:30 do 18:00 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. W przypadku pytań prosimy korzystać z formularza znajdującego w zakładce Kontakt - formularz. Postaramy się aby żadne zapytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

 

 UCHWAŁA Nr 11 /2016

Sprawozdawczej Konferencji Delegatów

w ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13.05.2016 r.

zaliczkę na poczet rozliczenia za zużytą energie elektryczną za 2016 rok.

§1

Działkowicz posiadający doprowadzoną energie elektryczną do swojej działki wnosi zaliczkę w poczet rozliczenia za zużytą energie elektryczną za 2016 rok w wysokości 29,87.

§2

Działkowcom, u których zostanie stwierdzone po dokonanych odczytach jesiennych, zużycie przekraczające 100% wysokośi pobranej zaliczki zostaną wysłane rachunki do zapłaty za prąd za 2016 rok z terminem płatności do 15.12.2016 roku.

§3

Działkowcom u których zostało stwierdzone zużycie przekraczające kwotę 200 zł w roku 2015, zostaną wysłane prognozy z miesięcznymi terminami wpłat, na podstawie zużycia z 2015 roku. Ostateczne rozliczenie nastąpi po jesiennym odczycie, jednak nie później niż do 15.12.2016 roku.

§3

Zaliczki należy wpłacić do 30-06-2016 r.

 

UCHWAŁA Nr 10 /2016

Sprawozdawczej Konferencji Delegatów

w ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13.05.2016 r.

zaliczki za zużycie wody na 2016

§1

Sprawozdawcza Konferencja Delegatów ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej postanawia na podstawie art.33 pkt.2 ppkt2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na podstawie danych z 2015 roku, ustalić wysokość zaliczki na poczet rozliczenia za zużycie wody w 2016 na kwotę 51,36 zł.

§2

Ustala się wysokość ryczałtu za zużycie wody w 2016 r. na kwotę 952,78 zł.

§3

Działkowcy zgodnie z §142 pkt.3 którzy nie umożliwili dokonania odczytów stanu zużycia wody w wyznaczonych przez Zarząd terminach automatycznie przechodzą na rozliczenie wg ryczałtu t/j płacą za zużycie wody w 2016 r. kwotę 952,78 zł po odliczeniu wpłaconej zaliczki w kwocie 26,87 zł.

§4

Zarząd ROD podejmie uchwałę w sprawie harmonogramu odczytów wodomierzy. Harmonogram zostanie udostępniony na dwa tygodnie przed dokonywanymi odczytami na tablicy ogłoszeń. Działkowicze którzy nie umożliwią dokonania odczytów wodomierzy w wyznaczonych przez Zarząd terminach, mogą zgłaszać osobiście w Zarządzie inny termin odczytu w nieprzekraczalnym terminie trzech tygodni po zakończeniu akcji spisywania. Po tym terminie wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie na posiedzeniach Zarządu.

§5

W celu uregulowania terminów legalizacji wodomierzy zgodnie z Polskimi Normami ustala się że okres ważności legalizacji wodomierzy ustala się na siedem lat. W 2016 roku będą plombowane wodomierze nie starsze niż z 2010 roku. Zarząd zapewni wszystkim chętnym działkowiczom zakup wodomierzy po atrakcyjnej cenie.

§6

Działkowicze którzy zgłoszą kradzież wodomierza w czasie trwania okresu pobierania wody podlegają sprawdzeniu pod względem zabezpieczenia wodomierza przed kradzieżą, przez powołaną komisję Zarządu. Jeżeli Komisja stwierdzi złe zabezpieczenie wodomierza przez działkowicza, działkowicz automatycznie podlega rozliczeniu za zużycie wody za 2016 rok wg. ustalonego ryczałtu.

§7

Działkowcom, u których zostanie stwierdzone po dokonanych odczytach jesiennych zużycie, przekraczające 100% wysokość pobranej zaliczki zostaną wysłane rachunki do zapłaty za wodę za 2016 rok z terminem płatności do 15.12.2016 roku.

§8

Działkowcom u których zostało stwierdzone zużycie przekraczające kwotę 200 zł w roku 2015, zostaną wysłane prognozy z miesięcznymi terminami wpłat, na podstawie zużycia z 2015 roku. Ostateczne rozliczenie nastąpi po jesiennym odczycie, jednak nie później niż do 15.12.2016 roku.

§9

Zaliczki należy wpłacić wraz z innymi opłatami ogrodowymi w terminie do 30-06-2016 r.

 

UCHWAŁA NR 9/2016

Konferencji Delegatów członków PZD

w ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13.05.2016 r.

w sprawie wyników wyborów uzupełniających

w ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD

(Rejonową Konferencję Przedzjazdową) W wyniku przeprowadzonego głosowania Konferencja Delegatów członków

PZD w ROD im Stanisława Staszica, obradująca w dniu 13.05.2016 r. wybrała:

Na Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD (Rejonową Konferencję

Przedzjazdową) w wyniku głosowania wybrano:

1. Paweł Wolski

 

UCHWAŁA NR 3 /2016

Konferencji Delegatów członków PZD w ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13.05.2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

z działalności Komisji Rewizyjnej ROD

w 2016 roku

Konferencja Delegatów, na podstawie § 64 pkt 2 statutu PZD, zatwierdza

sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2015 roku

Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

UCHWAŁA Nr 2 /2016

Konferencji Delegatów członków PZD

w ROD im. Stanisława Staszica w 2016

z dnia 13.05.2016 roku

w sprawie planu pracy na 2016 rok

Konferencja Delegatów, na podstawie § 64 pkt 6 statutu PZD, postanawia przyjąć

plan pracy na rok 2016

Plan pracy stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 5 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gościmy

Odwiedza nas 277 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR