Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. W przypadku pytań prosimy korzystać z formularza znajdującego w zakładce Kontakt - formularz. Postaramy się aby żadne zapytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

 

Dąbrowa Górnicza 02.06.2016r.

 

INFORMACJA

Zarząd ROD im. Stanisława Staszica informuje:

Wjazd na teren ogrodu jest możliwy tylko dla osób niepełnosprawnych, które złożą stosowne dokumenty w siedzibie Zarządu ROD.

Działkowcy, którzy przeprowadzają prace remontowe swoich altan otrzymają przepustki na czas remontu po uprzednim złożeniu podania w siedzibie Zarządu ROD.

Brama wjazdowa będzie otwarta w godzinach urzędowania Zarządu tj. w poniedziałki i czwartki w godzinach od 16:00 do 18:00 .

Możliwość wjazdu tylko dla pojazdów do 3,5 tony.

W sytuacji występowania opadów deszczu oraz stwierdzenia podmokłego terenu po opadach nastąpi        CAŁKOWITY ZAKAZ WJAZDU na teren ogrodu.

Dąbrowa Górnicza 04 06 2016 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, że zgodnie z  zapisem Regulaminu ROD § 68 pkt.2 obowiązuje zakaz wyrzucania odpadów pochodzenia roślinnego do pojemników na odpady mieszane. Na działkowiczów którzy nie będą przestrzegać w/w zapisu zostanie nałożona kara porządkowa.

Przypomina się o obowiązku posiadania na działce kompostownika § 42 pkt.1 oraz obowiązku kompostowania odpadów pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin § 42 pkt.2.

Odpady budowlane oraz wysokogabarytowe (papa, ramy okien, stare meble, gruz, deski itp. ) działkowicz zobowiązany jest zutylizować we własnym zakresie. Zarząd ROD pomoże w zorganizowaniu kontenera.

Zwracamy się do wszystkich działkowiczów o informowanie Zarządu o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących w/w spraw. Takie zachowanie naraża nas wszystkich  na poważne koszty i jeśli będzie się powtarzało, przyczyni się do kolejnych podwyżek opłat za śmieci. Tych którzy łamią podstawowe przepisy trzeba przekonać, że ich postępowanie jest nieakceptowane przez innych i niedopuszczalne

UCHWAŁA Nr 12 /2016

Sprawozdawczej Konferencji Delegatów

w ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13.05.2016 r.

w sprawie opłaty inwestycyjnej

Sprawozdawczo – wyborcza konferencja delegatów postanawia zgodnie z Regulaminem ROD zawartym w §83, wprowadzić opłatę remontowo- inwestycyjną w wysokości 0,10 złotych za m2 .

W/w opłata przeznaczona jest na prowadzenie niezbędnych prac remontowo- inwestycyjnych - wymiany ogrodzenia na naszym ogrodzie, remontu dachu, budowie wiat śmietnikowych, budowie CCTV, przebudowie bram wjazdowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

§2

Opłatę remontowo – inwestycyjną, członek Związku w ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej obowiązany jest wpłacić do dnia 30-06-2016 roku.

§3

Małżonkowie będący członkami Związku użytkujący wspólnie działkę opłacają jedną opłatę na potrzeby remontowo – inwestycyjne.

§4

Dla nowoprzyjętych działkowiczów ustala się opłatę inwestycyjną w wysokości 800,00 pln.

Opłata pobierana jest jednorazowo przed wydaniem umowy o przydziale działki.

 

 UCHWAŁA Nr 11 /2016

Sprawozdawczej Konferencji Delegatów

w ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13.05.2016 r.

zaliczkę na poczet rozliczenia za zużytą energie elektryczną za 2016 rok.

§1

Działkowicz posiadający doprowadzoną energie elektryczną do swojej działki wnosi zaliczkę w poczet rozliczenia za zużytą energie elektryczną za 2016 rok w wysokości 29,87.

§2

Działkowcom, u których zostanie stwierdzone po dokonanych odczytach jesiennych, zużycie przekraczające 100% wysokośi pobranej zaliczki zostaną wysłane rachunki do zapłaty za prąd za 2016 rok z terminem płatności do 15.12.2016 roku.

§3

Działkowcom u których zostało stwierdzone zużycie przekraczające kwotę 200 zł w roku 2015, zostaną wysłane prognozy z miesięcznymi terminami wpłat, na podstawie zużycia z 2015 roku. Ostateczne rozliczenie nastąpi po jesiennym odczycie, jednak nie później niż do 15.12.2016 roku.

§3

Zaliczki należy wpłacić do 30-06-2016 r.

 

UCHWAŁA Nr 10 /2016

Sprawozdawczej Konferencji Delegatów

w ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej

z dnia 13.05.2016 r.

zaliczki za zużycie wody na 2016

§1

Sprawozdawcza Konferencja Delegatów ROD im. St. Staszica w Dąbrowie Górniczej postanawia na podstawie art.33 pkt.2 ppkt2 Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, na podstawie danych z 2015 roku, ustalić wysokość zaliczki na poczet rozliczenia za zużycie wody w 2016 na kwotę 51,36 zł.

§2

Ustala się wysokość ryczałtu za zużycie wody w 2016 r. na kwotę 952,78 zł.

§3

Działkowcy zgodnie z §142 pkt.3 którzy nie umożliwili dokonania odczytów stanu zużycia wody w wyznaczonych przez Zarząd terminach automatycznie przechodzą na rozliczenie wg ryczałtu t/j płacą za zużycie wody w 2016 r. kwotę 952,78 zł po odliczeniu wpłaconej zaliczki w kwocie 26,87 zł.

§4

Zarząd ROD podejmie uchwałę w sprawie harmonogramu odczytów wodomierzy. Harmonogram zostanie udostępniony na dwa tygodnie przed dokonywanymi odczytami na tablicy ogłoszeń. Działkowicze którzy nie umożliwią dokonania odczytów wodomierzy w wyznaczonych przez Zarząd terminach, mogą zgłaszać osobiście w Zarządzie inny termin odczytu w nieprzekraczalnym terminie trzech tygodni po zakończeniu akcji spisywania. Po tym terminie wszelkie reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie na posiedzeniach Zarządu.

§5

W celu uregulowania terminów legalizacji wodomierzy zgodnie z Polskimi Normami ustala się że okres ważności legalizacji wodomierzy ustala się na siedem lat. W 2016 roku będą plombowane wodomierze nie starsze niż z 2010 roku. Zarząd zapewni wszystkim chętnym działkowiczom zakup wodomierzy po atrakcyjnej cenie.

§6

Działkowicze którzy zgłoszą kradzież wodomierza w czasie trwania okresu pobierania wody podlegają sprawdzeniu pod względem zabezpieczenia wodomierza przed kradzieżą, przez powołaną komisję Zarządu. Jeżeli Komisja stwierdzi złe zabezpieczenie wodomierza przez działkowicza, działkowicz automatycznie podlega rozliczeniu za zużycie wody za 2016 rok wg. ustalonego ryczałtu.

§7

Działkowcom, u których zostanie stwierdzone po dokonanych odczytach jesiennych zużycie, przekraczające 100% wysokość pobranej zaliczki zostaną wysłane rachunki do zapłaty za wodę za 2016 rok z terminem płatności do 15.12.2016 roku.

§8

Działkowcom u których zostało stwierdzone zużycie przekraczające kwotę 200 zł w roku 2015, zostaną wysłane prognozy z miesięcznymi terminami wpłat, na podstawie zużycia z 2015 roku. Ostateczne rozliczenie nastąpi po jesiennym odczycie, jednak nie później niż do 15.12.2016 roku.

§9

Zaliczki należy wpłacić wraz z innymi opłatami ogrodowymi w terminie do 30-06-2016 r.

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 5 Październik 2022    |    Imieniny obchodzą: Igor, Placyd, Apolinary

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gościmy

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Ogród sensoryczny