Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

>>>>>........................PRZETARG...................<<<<<<<

Przedmiot: 

Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Data zamieszczenia: 

2022-08-11 

Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Ul. 11 Listopada 6a 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

Województwo: 

śląskie 

Miasto: 

Dąbrowa Górnicza 

Wadium: 

Termin składania ofert: 

2022-08-29 

Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej. 
Zakres robót obejmuje: 
• Olinowanie terenu 
• Wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

• Wykonanie wykopu liniowego 

• Wykonanie korytarza żwirowego 

• Położenie rury drenażowej wraz ze studzienkami drenażowymi  

• Zasyp rur drenażowych żwirem płukanym 
•Wywóz pozostałych po remoncie materiałów budowlanych z utylizacją  
 
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały. 
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również 
będą ponosić koszty z tym związane. 
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. 
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - 
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR 
i opisy technologii wykonania robót. 


Termin realizacji zamówienia: III - IV kwartał 2022r. - do uzgodnienia 

Informacji w sprawie zamówienia udziela:  
Jadwiga Łechtańska– vice prezes ROD pod numerem telefonu 509 272 198 

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Biuro ROD czynne poniedziałki i czwartki w godz. 15:00 do 18:00 

Ul. 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza 

Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2022r. - godz. 15.30 

Koperta powinna być oznaczona : 
OFERTA PRZETARGOWA: 
Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2022r. o godz. 16:00  

W Biurze ROD 

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, 
     gwarancję, termin wykonania zamówienia. 
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy. świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, 
aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta. 
 

UWAGA ! 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami. 
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w  

stosunku do Zamawiającego. 
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Przy wyborze wykonawcy w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

Cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się 
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących 
protestów, skarg i odwołań. 

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych uruchomiliśmy szyfrowanie całej witryny protokołem SSL. W razie problemów z działaniem naszej strony www proszę o kontakt. 

 

Deklaracje w formie elektronicznej znajdują się pod linkiem: Logowanie do aplikacji ZONE (https://ceeb.gov.pl/)

Deklaracje w formie papierowej dostępne są w Urzędzie Miejskim Dąbrowy Górniczej. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu deklaracji dostępne na stronie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl) lub telefonicznie Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Ochrony Środowiska tel.: 32 295 68 12.

Deklaracje CEEB

Ogłoszenie – Rachunki na stronie www.rodstanislawstaszic.pl

W związku z zakończeniem etapu modernizacji strony wszystkie rachunki na rok 2022 powinny być już widoczne. Wyjątkiem są osoby starające się o rejestrację. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy proszę zgłaszać – zaradzimy.

Admin ROD Staszic

Dąbrowa Górnicza 23.05.2022 r.

PLOMBOWANIE WODOMIERZY

 Zarząd ROD informuje, iż w bieżącym roku zmianie ulega sposób plombowań wodomierzy.

Działkowcy, którzy ściągali wodomierze na zimę, lub u których skończył się termin legalizacji wodomierza, proszeni są o zgłoszenie się do Biura Zarządu ROD po odbiór zatrzaskowych zielonych plomb.

Plomby należy założyć samodzielnie na śrubunku wodomierza oraz przesłać zdjęcie na numer 662 093 320 w terminie do 26.06.2022r.

Szczegółowa instrukcja montażu plomby zostanie udzielona podczas odbioru plomby.

Po 26.06.2022 Zarząd ROD rozpocznie fizyczną weryfikację poprawności plombowań.

Imieniny

Dzisiaj jest: 13 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Małgorzata, Ernest, Henryk

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR