Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Dąbrowa Górnicza 24.11.2022r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, iż ostateczny termin dostarczenia stanu wodomierzy upływa z dniem 30.11.2022r. Działkowcom, którzy nie rozliczą się ze zużycia wody w w/w terminie naliczony zostanie ryczałt uchwalony przez Walne Zebranie który w roku 2022 wynosił 874,90 PLN.

Przypominamy, iż stany wodomierzy można dostarczać:

- mms lub sms ze zdjęciem licznika oraz plomby pod numer 662 093 320 , 509 272 198

- osobiście w biurze Zarządu ROD przedstawiając zdjęcie licznika oraz plomby.

- na adres email rodstanislawstaszic@wp.pl

 

W każdej z w/w form niezbędne jest zdjęcia licznika z widocznym numerem oraz plombami a także numerem działki. Podane stany będą sprawdzane przy wiosennym odczycie.

Działkowcy, którzy chcą dokonać demontażu wodomierza powinni wcześniej zgłosić ten fakt do Zarządu ROD, celem dokonania odczytu przed zerwaniem plomby. W przypadku stwierdzenia zerwania plomby bez zgłoszenia tego faktu, naliczony zostanie ryczałt.

 

          Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem wieloletnim i stopniowym, dlatego trudno przypisać jeden dzień w 1918 roku, w którym kraj stał się wolny. Do 1936 roku święto obchodzono 7 listopada – na pamiątkę utworzenia Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Dopiero w 1937 roku przesunięto obchody na 11 listopada – tego dnia w 1918 roku Józef Piłsudski został Naczelnym Dowódcą Wojsk Polskich. Tak więc przed drugą wojną światową święto 11 listopada obchodzone było tylko dwa razy. Przez cały okres powojenny, aż do 1989 roku, obchody Święta Niepodległości były z kolei zakazane, a nieraz również brutalnie tłumione przez oddziały ZOMO. Zamiast niego ustanowione zostało Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca – w dzień podpisania manifestu PKWN – tymczasowego organu władzy powołanego pod kontrolą Stalina w 1944 roku. Dopiero w 1989 roku Sejm RP przywrócił święto 11 listopada i ustanowił je dniem wolnym od pracy. Od tego czasu każdego roku w wielu miastach odbywają się oficjalne uroczystości, w których uczestniczą najwyżsi przedstawiciele władz świeckich i duchowych. Ponadto organizowane są parady i koncerty, a także Bieg Niepodległości, w którym startują również znane osobistości ze świata sportu, polityki i estrady. To we współczesnej Polsce jedno z najważniejszych świąt państwowych i patriotycznych. I trudno się dziwić – o odzyskanie suwerenności Polacy walczyli łącznie 123 lata (od roku 1795, kiedy miał miejsce III rozbiór). Następnie, po okresie międzywojennym przyszło nam czekać kolejnych 50 lat (1939-1989).

Dąbrowa Górnicza 06.10.2022r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, że dnia 24.10.2022r. (poniedziałek) na naszym ogrodzie zostanie zakręcona woda. Działkowcy proszeni są o dostarczenie do Biura ROD zdjęcia licznika z widocznym numerem oraz plombami pod numerami telefonów 662 093 320, 509 272 198

 Podane stany będą sprawdzane przy wiosennym odczycie.

Działkowcy, którzy chcą dokonać demontażu wodomierza powinni wcześniej zgłosić ten fakt do Zarządu ROD, celem dokonania odczytu przed zerwaniem plomby. W przypadku stwierdzenia zerwania plomby bez zgłoszenia tego faktu, naliczony zostanie ryczałt uchwalony przez Walne Zebranie, który w roku 2021 wynosił 874,90 PLN.

 

>>>>>........................PRZETARG...................<<<<<<<

Przedmiot: 

Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Data zamieszczenia: 

2022-08-11 

Dane kontaktowe Zamawiającego: 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Ul. 11 Listopada 6a 

41-300 Dąbrowa Górnicza 

Województwo: 

śląskie 

Miasto: 

Dąbrowa Górnicza 

Wadium: 

Termin składania ofert: 

2022-08-29 

Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej. 
Zakres robót obejmuje: 
• Olinowanie terenu 
• Wyznaczenie strefy niebezpiecznej 

• Wykonanie wykopu liniowego 

• Wykonanie korytarza żwirowego 

• Położenie rury drenażowej wraz ze studzienkami drenażowymi  

• Zasyp rur drenażowych żwirem płukanym 
•Wywóz pozostałych po remoncie materiałów budowlanych z utylizacją  
 
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały. 
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również 
będą ponosić koszty z tym związane. 
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. 
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - 
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR 
i opisy technologii wykonania robót. 


Termin realizacji zamówienia: III - IV kwartał 2022r. - do uzgodnienia 

Informacji w sprawie zamówienia udziela:  
Jadwiga Łechtańska– vice prezes ROD pod numerem telefonu 509 272 198 

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 

Biuro ROD czynne poniedziałki i czwartki w godz. 15:00 do 18:00 

Ul. 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza 

Termin składania ofert upływa dnia 29.08.2022r. - godz. 15.30 

Koperta powinna być oznaczona : 
OFERTA PRZETARGOWA: 
Odwodnienie alei na ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.08.2022r. o godz. 16:00  

W Biurze ROD 

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane. 

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, 
     gwarancję, termin wykonania zamówienia. 
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy. świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, 
aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta. 
 

UWAGA ! 
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami. 
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w  

stosunku do Zamawiającego. 
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej 

Przy wyborze wykonawcy w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria: 

Cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi 
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. 
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się 
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących 
protestów, skarg i odwołań. 

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych uruchomiliśmy szyfrowanie całej witryny protokołem SSL. W razie problemów z działaniem naszej strony www proszę o kontakt. 

Imieniny

Dzisiaj jest: 23 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Wanda, Józef, Albin

Gościmy

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR