Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Uwaga - błąd na stronie - naprawiony!!!

Przepraszamy wszystkich działkowiczów za chwilowe niedogodności, ale problem już jest rozwiązany. Aktualnie wszyscy mają dostęp do swoich profili i rachunków. Dołożyliśmy wszelkich starań aby dane poufne były dodatkowo szyfrowane co zwiększa bezpieczeństwo. Pozdrawiam Admin_ROD

Ogłoszenie - przypomnienie!

Przypominamy wszystkim, iż zbliża się koniec sezonu a co za tym idzie spisywanie liczników wody. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do rejestrowania się na naszej stronie. Zalogowanie do naszego portalu ułatwia podawanie stanu licznika poprzez załączony na stronie formularz zgłoszeniowy. Zalogowanie daje również możliwość wglądu do swojego profilu i informacji odnośnie stanu licznika prądu i wody oraz dostęp do bieżącego rachunku za działkę. Zapewniamy dyskrecję - dane tylko do wglądu po zalogowaniu. Obecnie ok. 20% działkowiczów ma swój profil.

 

Jesteśmy na Facebook-u

Przypominamy i zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszego profilu na Facebook-u. Można się dodawać do profilu w celu szerszego korzystania z możliwości jakie oferuje nam portal:

- ułatwiona komunikacja z Zarządem ROD

- możliwość zaproponowania tematu na naszą stronę www

- zgłaszania problemów

Oczywiście wszystkich obowiązuje etykieta inaczej osoby będą usuwane z naszego profilu.

Szukajcie nas pod nazwą "ROD im. S. Staszica w Dąbrowie Górniczej".

Pozdrawiam wszystkich Admin_ROD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot:

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę w budynku

Domu Działkowca

Data zamieszczenia:

2017-06-29

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Województwo:

śląskie

Miasto:

Dąbrowa Górnicza

Wadium:

-

Termin składania ofert:

2017-07-31

   

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę w budynku ,,Domu Działkowca” przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej. Zakres robót obejmuje:

• Olinowanie terenu

• Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

• Wykonanie daszków zabezpieczających na całej długości budynku od strony wejścia do biura Zarządu- 100%

• Rozbiórka pokrycia z papy obmiar = 350m2

• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa obmiar = 350m2

• Rozebranie rynien obmiar = 60m • Rozebranie rur spustowych obmiar = 30m

• Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych obmiar = 350*0.3 = 105.000m2 

• Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej obmiar = 0.18*10*5 = 9.000m3   

• Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej obmiar = 105m2

• Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach obmiar = 350m2

• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 50m2  

• Montaż iglic - instalacja odgromowa obmiar = 5szt.

• Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły obmiar = 10szt.   

• Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby obmiar = 10szt. 

• Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim obmiar = 40m 

• Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie obmiar = 30m

• Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II obmiar = 80m

• Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 obmiar = 20szt. 

• Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych obmiar = 30szt. 

• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy obmiar = 1pomiar  

• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia – każdy następny obmiar = 1pomiar

•Wywóz pozostałych po remoncie materiałów budowlanych z utylizacją

Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały. Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR i opisy technologii wykonania robót.

Termin realizacji zamówienia: po uzyskaniu dotacji od organów PZD przewidywany termin - III kwartał 2017r. do uzgodnienia

Informacji w sprawie zamówienia udziela: Dawid Piróg – prezes ROD w godzinach urzędowania (tj. poniedziałki, środy i czwartki od godz. 15.00 do godz. 18.00) pod numerem telefonu 507 404 759

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Biuro ROD czynne poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15:00 do 18:00

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2017r. - godz. 15.30

Koperta powinna być oznaczona : OFERTA PRZETARGOWA Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę w budynku

Domu Działkowca.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017r. o godz. 16:00

W Biurze ROD

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia.

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.

UWAGA ! Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Zarząd ROD informuje:


Od lipca tego roku, w naszym Domu Działkowca, działalność swą rozpoczyna

"Ogrodowy Klub Juniora i Seniora".

W ramach jego działań w każdy poniedziałek w godzinach od 16:30 do 17:30 prowadzone będą warsztaty szachowe.

Zajęcia prowadził będzie Pan Ireneusz Witas-Tryjański, założyciel Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ,,Odkrywamy Talenty". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Imieniny

Dzisiaj jest: 18 Sierpień 2022    |    Imieniny obchodzą: Helena, Ilona, Bogusław

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Gościmy

Odwiedza nas 152 gości oraz 1 użytkownik.

Ogród sensoryczny