Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 17:00 do 18:30 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

 

Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica

w Dąbrowie Górniczej

zaprasza na

     

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*

Które odbędzie się w dniu  11.05.2024 r. 

W budynku Domu Działkowca przy ulicy 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Począte obrad:

                             W I terminie godz.           9:00

                             W II terminie godz.         9:30 **

* Niewłaściwe skreślić

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

^ Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

^ Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

^ Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 

     Proponowany Porządek Obrad

Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego w ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2023 r. (merytoryczne i finansowe) oraz za kadencję.
 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za kadencję.
 8. Ocena działalności Zarządu ROD za 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 10. Projekt programu działania na kadencję 2024-2028 i projekt planu na 2024 r.
 11. Projekt opłat ogrodowych na 2024 r.
 12. Projekt preliminarza finansowego ROD na 2024 r. i ocena przez Komisję Rewizyjną ROD.
 13. Dyskusja
 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, głosowanie nad uchwałami w sprawie:
  1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.,
  3. Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi ROD,
  4. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2023 r. i za okres kadencji,
  5. Uchwalenie programu działania na kadencję i planu pracy na 2024 r.,
  6. Ustalenie kwoty przeznaczonej na świadczenia pieniężne i nagrody z tytułu pracy społecznej w ROD,
  7. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2024 r.,
  8. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców,
  9. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu,
  10. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2024 r.
 15. Ustalenie składów liczbowych zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 16. Sprawozdanie Komisji Wyborczej i przedstawienie kandydatów do organów ROD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 17. Wybór członków Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej PZD i na delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD. Ogłoszenie wyników.
 18. Przerwa w obradach. Pierwsze posiedzenie organów ROD.
 19. Sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 29.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 oraz 30.04.2023r. w godz. 16:00 - 18:00 w Domu Działkowca ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej przy ul.11 Listopada 6a.                                                                                       

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 14 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Stella, Bonawentura, Marcelin

Gościmy

Odwiedza nas 263 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR