Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 16:30 do 18:00 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

>>>>>........................PRZETARG...................<<<<<<<

Przedmiot:

Remont Domu Działkowca

Data zamieszczenia:

2023-01-09

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Województwo:

śląskie

Miasto:

Dąbrowa Górnicza

Wadium:

-

Termin składania ofert:

2023-01-30

   

Remont Domu Działkowca w ROD im. Stanisława Staszica przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej.

Zakres robót obejmuje prace przy wymianie sufitu na Sali o powierzchni 84,013 m2:

Sufit:
- Zabezpieczenie podłóg

- Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych

- Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych

- Wywiezienie gruzu

- Wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowych na ruszcie metalowym

- Gładzie gipsowe

- Gruntowanie powierzchni

- Malowanie farbami emulsyjnymi

Ściany:

- Rozebranie lamperii

- Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych

- Wywiezienie gruzu

- Gładzie gipsowe – lamperia

- Gładzie gipsowe – pozostała powierzchnia ścian

- Gruntowanie powierzchni

- Malowanie farbami emulsyjnymi

Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również
będą ponosić koszty z tym związane.
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość -
koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR
i opisy technologii wykonania robót.

Oferta winna zawierać cenę netto oraz brutto, okres gwarancji, czas realizacji.
Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2023r.

Informacji w sprawie zamówienia udziela:
Jadwiga Łechtańska– vice prezes ROD pod numerem telefonu 509 272 198

 

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

 

Biuro ROD czynne poniedziałki  w godz. 15:00 do 18:00

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Termin składania ofert upływa dnia 30.01.2023r. - godz. 15.30

Koperta powinna być podbita pieczątką oferenta oraz opisana :

OFERTA PRZETARGOWA:

Remont Domu Działkowca

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.01.2023r. o godz. 16:00 w Biurze ROD.

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto,
     gwarancję, termin wykonania zamówienia.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy. świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty,
aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.

UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Przy wyborze wykonawcy w szczególności brane będą pod uwagę następujące kryteria:

Cena, termin wykonania zadania, warunki gwarancji i rękojmi
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia  stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.dotyczące protestów, skarg i odwołań..

 

Szczęśliwego Nowego Roku

życzy Zarząd ROD im. Stanisława Staszica

w Dąbrowie Górniczej

 

Zarząd ROD im. St. Staszica

składa serdeczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. Niech ten wyjątkowy czas będzie dla Was i Waszych bliskich radosnym okresem pełnym miłości, pokoju i wzajemnego zrozumienia. Niech te święta przyniosą Wam wiele radości i satysfakcji z wspólnie spędzonych chwil z rodziną i przyjaciółmi.

Dąbrowa Górnicza 24.11.2022r.

OGŁOSZENIE

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, iż ostateczny termin dostarczenia stanu wodomierzy upływa z dniem 30.11.2022r. Działkowcom, którzy nie rozliczą się ze zużycia wody w w/w terminie naliczony zostanie ryczałt uchwalony przez Walne Zebranie który w roku 2022 wynosił 874,90 PLN.

Przypominamy, iż stany wodomierzy można dostarczać:

- mms lub sms ze zdjęciem licznika oraz plomby pod numer 662 093 320 , 509 272 198

- osobiście w biurze Zarządu ROD przedstawiając zdjęcie licznika oraz plomby.

- na adres email rodstanislawstaszic@wp.pl

 

W każdej z w/w form niezbędne jest zdjęcia licznika z widocznym numerem oraz plombami a także numerem działki. Podane stany będą sprawdzane przy wiosennym odczycie.

Działkowcy, którzy chcą dokonać demontażu wodomierza powinni wcześniej zgłosić ten fakt do Zarządu ROD, celem dokonania odczytu przed zerwaniem plomby. W przypadku stwierdzenia zerwania plomby bez zgłoszenia tego faktu, naliczony zostanie ryczałt.

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Gościmy

Odwiedza nas 147 gości oraz 1 użytkownik.

Fundusze z ARiMR