Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. W przypadku pytań prosimy korzystać z formularza znajdującego w zakładce Kontakt - formularz. Postaramy się aby żadne zapytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

 

Dąbrowa Górnicza 17.09.2020 r.

INFORMACJA 

Zarząd ROD zwraca się z prośbą o dostarczanie odpadów zielonych do kontenera tylko w workach BIODEGRADALNYCH (kolor brązowy) lub luzem. Bezwzględny zakaz wrzucania do kontenera innych odpadów komunalnych niż zielone.

W przypadku nie stosowania się do zaleceń ALBA nie będzie odbierać odpadów zielonych z naszej nieruchomości.

PROSIMY O KOMPOSTOWANIE ODPADÓW ZIELONYCH!!!

Przypominamy, iż obowiązek kompostowania spoczywa na każdym z działkowców, a wyrzucanie ich wraz z odpadami komunalnymi, naraża nas na bardzo duże koszty.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot:

Wymiana ogrodzenia ROD od ulicy Florowskiej. Etap I.

Data zamieszczenia:

2020-08-19

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Województwo:

śląskie

Miasto:

Dąbrowa Górnicza

Wadium:

-

Termin składania ofert:

2020-09-09

   

Wymiana ogrodzenia ROD od ulicy Florowskiej. Etap I. Zakres robót obejmuje:

• Zabezpieczenie terenu • Rozbiórka starego ogrodzenia obmiar = 126 mb.

• Montaż ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką obmiar = 126 mb.            

•Wywóz pozostałych po remoncie materiałów budowlanych z utylizacją

•Do wykonania ogrodzenia należy zastosować następujące materiały:

- panele ogrodzeniowe ocynkowane, malowane proszkowo kolor zielony:

Ø  oczko 50mm x 200mm

Ø  Ø drutów pionowych 6mm

Ø  Ø drutów poziomych 2 x 8mm (podwójne druty poziome)

Ø  Wysokość paneli 1830mm

Ø  Szerokość paneli 2500mm

- słupki 60mm x 40 mm Ø blachy 2-3mm

- podmurówka prefabrykowana

Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały. Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR i opisy technologii wykonania robót.

Termin realizacji zamówienia: po uzyskaniu dotacji od UM Dąbrowa Górnicza przewidywany termin – III/IV kwartał 2020r. do uzgodnienia

Informacji w sprawie zamówienia udziela: Dawid Piróg – prezes ROD w godzinach urzędowania (tj. poniedziałki, środy i czwartki od godz. 15.00 do godz. 18.00) pod numerem telefonu 507 404 759

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Biuro ROD czynne poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15:00 do 18:00

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Termin składania ofert upływa dnia 09.09.2020r. - godz. 15.30

Koperta powinna być oznaczona :

OFERTA PRZETARGOWA: Wymiana ogrodzenia ROD od ulicy Florowskiej. Etap I.

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.09.2020r. o godz. 16:00

W Biurze ROD

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia.

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.

UWAGA !

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

APEL

Zarządu

ROD im. Stanisława Staszica

DO DZIAŁKOWCÓW

Szanowni państwo do zarządu docierają niepokojące informacje o kradzieżach na naszym ogrodzie. Wobec powyższego Zarząd zwraca się do wszystkich działkowców z apelem o podjęcie następujących działań:

  1. Zwiększenie czujności nie tylko względem swojej działki.
  2. Zwracanie uwagi na grupy osób bezcelowo kilkakrotnie przechodzących po danej alejce. Podejście i grzeczne zapytanie jednej z takich osób "czy mogę jakoś pomóc?, kogo szukacie?" powoduje spłoszenie takiej grupy, gdyż już wiedzą, że ktoś zainteresował się ich obecnością.
  3. Wymianę numerów kontaktowych miedzy sąsiadami, ponieważ złodzieje czasami podają się za rodzinę działkowca. Posiadając nr telefonu mogą państwo szybko to zweryfikować.
  4. Powiadamianie policji o podejrzeniu obecności złodziei.
  5. Każdorazowe zgłaszanie kradzieży lub wandalizmu Policji przez osoby poszkodowane.
  6. Pamiętajmy, że każda osoba nieznajoma wchodząc na nasz ogródek pod pretekstem jakiegoś pytania może właśnie dokonywać przeglądu państwa działki w celu późniejszej kradzieży, rozmawiajmy z obcymi na alejce.
  7. Oznakowaniu sprzętu np. na kosiarce farbą napiszmy nr działki i najlepiej markerem napisać (nie na sprzedaż kupując tą kosiarkę popełniasz przestępstwo, gdyż został skradziony).
  8. Proponujemy, zamykać furki na klucz nawet podczas naszej obecności, ponieważ zdarzały się przypadki gdzie działkowiec przebywał w tylnej części ogródka, a z altany skradziono mu dokumenty i kluczyki do samochodu.
  9.  Zamykajmy furtki naszego ogrodu po zmierzchu.

Pamiętajmy, że wspólne działanie w tym zakresie daje dużo większe efekty.

 

 

Dąbrowa Górnicza 29. 06. 2020 r.

HARMONOGRAM

 Wiosennego plombowania i odczytu wodomierzy

Zarząd ROD informuje, iż w okresie od 30.06.2020 (wtorek) do 04.07.2020, nastąpi kontynuacja plombowania wodomierzy. Działkowcy, którzy nie mieli zaplombowanego wodomierza, proszeni są o kontakt pod numerem 508 605 101. W przypadku złych warunków atmosferycznych w danym dniu plombowanie nie będzie dokonywane. Informujemy wszystkich, iż jest to termin ostateczny plombowania wodomierzy.

Informacja - Opłata za działkę 2020 r.

Informujemy wszystkich działkowiczy, że termin płatności opłat za działki upływa 30.06.2020r. Po tym terminie będą naliczane odsetki ustawowe.

Imieniny

Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gościmy

Odwiedza nas 130 gości oraz 1 użytkownik.

Ogród sensoryczny