Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 16:30 do 18:00 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

 

Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku.

Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

 

 źródło:   wikipedia.org

Informacja dla posiadających już konto na naszej stronie. Rachunek za użytkowanie działki będzie dostępny na stronie internetowej tylko po zalogowaniu. Dostęp do pliku jest indywidualny a na stronie zamieszczony będzie po odbytej Konferencji Delegatów. Zachęcamy pozostałych do rejestracji konta na stronie.

Dąbrowa Górnicza 08.04.2016r.

INFORMACJA

 

Zarząd ROD im. Stanisława Staszica informuje:

 

23.04.2016 r. o godz. 9:30 w pierwszym terminie w budynku Domu Działkowca, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 1. Do udziału w Zebraniu Koła nr 1, zgodnie z uchwałą nr 4/I/2015 z dnia 30.01.2015 r., uprawnieni są działkowicze z działek od nr 1 do 215. W przypadku stwierdzenia braku kworum  (50% + 1 działkowiczów) do podejmowania Uchwał, wyznacza się, zgodnie z §61 pkt2 Statutu PZD,  termin drugi na godz. 10:00 w tym samym dniu. Podjęte Uchwały Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych i dotyczą wszystkich działkowiczów.

23.04.2016 r. o godz. 12:00 w pierwszym terminie w budynku Domu Działkowca, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 2. Do udziału w Zebraniu Koła nr 2, zgodnie z uchwałą nr 4/I/2015 z dnia 30.01.2015 r., uprawnieni są działkowicze z działek od nr 216 do 430. W przypadku stwierdzenia braku kworum  (50% + 1 działkowiczów) do podejmowania Uchwał, wyznacza się, zgodnie z §61 pkt2 Statutu PZD,  termin drugi na godz. 12:30 w tym samym dniu. Podjęte Uchwały Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych i dotyczą wszystkich działkowiczów.

23.04.2016 r. o godz. 14:00 w pierwszym terminie w budynku Domu Działkowca, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła nr 3. Do udziału w Zebraniu Koła nr 3, zgodnie z uchwałą nr 4/I/2015 z dnia 30.01.2015 r. uprawnieni są działkowicze z działek od nr 431 do 647. W przypadku stwierdzenia braku kworum  (50% + 1 działkowiczów) do podejmowania Uchwał, wyznacza się, zgodnie z §61 pkt2 Statutu PZD,  termin drugi na godz. 14:30 w tym samym dniu. Podjęte Uchwały Zebrania odbytego w drugim terminie są ważne bez względu na liczbę obecnych i dotyczą wszystkich działkowiczów.

Prawo do udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi posiadać ze sobą dowód tożsamości, który okaże przy podpisywaniu listy obecności.

Celem zebrania będzie:

- przedstawienie rocznego sprawozdania zarządu ROD

- przedstawienie rocznego sprawozdania Komisji Rewizyjnej ROD za okres sprawozdawczy

- zapoznanie z wynikami kontroli działalności Zarządu ROD przeprowadzonej przez organ wyższego stopnia

- zapoznanie z propozycjami  uchwał na Konferencję Delegatów 2016

- rozpatrzenie wniosków zgłaszanych na zebraniu

- wybory uzupełniające delegatów na Konferencję Delegatów 2016 ( w sytuacji gdy w danym kole ubył delegat wybrany w 2015 roku).

 

 

Dąbrowa Górnicza 30.03.2016r.

HARMONOGRAM

 Wiosennego plombowania i odczytu wodomierzy:

11-04-16  -  działki od nr  1-50,  101- 150,  201-250,  301-350.

12-04-16  –  działki od nr  51-100, 151- 200,  251- 300,  351-400.

13-04-16  –  działki od nr  401-450,  501-550,  601-647

14-04-16  -  działki od nr  451-500,  551 – 600.

Odczyty będą dokonywane w godzinach 9 00 – 12 00 oraz od godz. 15 00 – 17 00.

Dla działkowców którzy z ważnych przyczyn nie mogli udostępnić działki do odczytu wodomierza ustala się ostateczny termin do 30.04.2016 po uprzednim zgłoszeniu się w siedzibie Zarządu .

Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

Działkowcy którzy nie udostępnią swoich działek do odczytu zostaną rozliczeni wg ryczałtu ustalonego przez Konferencję Delegatów.


 

OGŁOSZENIE !!!

Zarząd ROD im. St. Staszica informuje, że od 9 kwietnia na ogród zostanie puszczona woda w celu sprawdzenia szczelności rurociągu. Prosimy działkowców o dokładne sprawdzenie urządzeń na działce ( szczelność zaworów i wodomierzy).

 

Zarząd przypomina, że wodomierze starsze niż siedem lat ( z przed 2010roku) nie będą akceptowane.

 

Od 01 kwietnia biuro Zarządu czynne będzie już jak w okresie letnim t/j każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 16 00 – 18 00.

 

Przypomina się działkowcom, którzy nabyli swoje działki w 2015 r i mieli wodę odciętą, że w obecnym roku mają obowiązek zainstalować wodomierz i rozliczać się w/g ogólno przyjętych zasad na ogrodzie.

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Gościmy

Odwiedza nas 147 gości oraz 1 użytkownik.

Fundusze z ARiMR