Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Godziny otwarcia biura:

 

Poniedziałek

od 15:00 do 18:00 

Środa

od 16:30 do 18:00 

(tylko aplikacja wjazdu)

Czwartek

od 15:00 do 18:00 

Ogłoszenia

Brama dziś jest zamknięta!

Awaria bramy została usunięta i jest dostępna dla wszystkich posiadających uprawnienia.

Z uwagi na pogodę brama jest nieczynna do odwołania.

 

Zarząd ROD Rodzinny Ogród Działkowy im. Stanisława Staszica

w Dąbrowie Górniczej  

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

 

ZAWIADOMIENIE  

 Zarząd ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej       

zaprasza na

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

(KONFERENCJĘ DELEGATÓW)*

Które odbędzie się w dniu  29.04.2023 r. 

W budynku Domu Działkowca przy ulicy 11 Listopada 6a  

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Początek obrad:

                             W I terminie godz.           14:00

                             W II terminie godz.         14:30 **

* Niewłaściwe skreślić

** Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

^ Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

^ Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

^ Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

 

     Proponowany Porządek Obrad

Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
 3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i finansowe).
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
 10. (dot. p. 6, 8, 9, 10)
 11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r.
 • Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD za 2022 r.
 1. Projekt planu pracy na 2023 r.
 2. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2023 r.
 3. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2023 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
 4. (dot. p. 13, 14, 15)
 5. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
 • Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2023 r.
 • Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców[1],
 • Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 • Uchwalenie planu pracy na 2023 r.
 • Uchwalenie preliminarza finansowego na 2023 r.
 1. Sprawy różne. Dyskusja.
 2. Zakończenie obrad.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne będą do wglądu w dniach 26.04.2023r. w godz. 09:00 - 12:00 oraz 27.04.2023r. w godz. 15:00 - 18:00 w Domu Działkowca ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej przy ul.11 Listopada 6a

 

[1] Tylko w przypadku podjęcia inwestycji. Oddzielna uchwała dla każdego zadania inwestycyjnego zgodnie z procedurą określoną w uchwale nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD z dnia 1 października 2015 roku w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w Polskim Związku Działkowców

                                                                                                         

 

Imieniny

Dzisiaj jest: 22 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Julia, Wiesława, Helena

Gościmy

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.

Fundusze z ARiMR