Logowanie

Wpisz dane

Jeśli przy zalogowaniu lub przy odzyskiwaniu hasła występują jakieś problemy proszę o zgłoszenie przez adres email: dzialki.staszic@gmail.com

Ogłoszenia

Witamy na naszej nowej stronie internetowej

Serdecznie witamy na nowej stronie internetowej Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością. W przypadku pytań prosimy korzystać z formularza znajdującego w zakładce Kontakt - formularz. Postaramy się aby żadne zapytanie nie pozostało bez odpowiedzi.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Przedmiot:

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę w budynku

Domu Działkowca

Data zamieszczenia:

2017-06-29

Dane kontaktowe Zamawiającego:

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

Województwo:

śląskie

Miasto:

Dąbrowa Górnicza

Wadium:

-

Termin składania ofert:

2017-07-31

   

Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę w budynku ,,Domu Działkowca” przy ulicy 11 Listopada 6a w Dąbrowie Górniczej. Zakres robót obejmuje:

• Olinowanie terenu

• Wyznaczenie strefy niebezpiecznej

• Wykonanie daszków zabezpieczających na całej długości budynku od strony wejścia do biura Zarządu- 100%

• Rozbiórka pokrycia z papy obmiar = 350m2

• Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa obmiar = 350m2

• Rozebranie rynien obmiar = 60m • Rozebranie rur spustowych obmiar = 30m

• Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych obmiar = 350*0.3 = 105.000m2 

• Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej obmiar = 0.18*10*5 = 9.000m3   

• Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej obmiar = 105m2

• Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach obmiar = 350m2

• Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm obmiar = 50m2  

• Montaż iglic - instalacja odgromowa obmiar = 5szt.

• Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły obmiar = 10szt.   

• Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na konstrukcji na śruby obmiar = 10szt. 

• Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim obmiar = 40m 

• Montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej naprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie obmiar = 30m

• Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. I-II obmiar = 80m

• Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120 mm2 obmiar = 20szt. 

• Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych obmiar = 30szt. 

• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia – pierwszy obmiar = 1pomiar  

• Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia – każdy następny obmiar = 1pomiar

•Wywóz pozostałych po remoncie materiałów budowlanych z utylizacją

Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały. Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą ponosić koszty z tym związane. Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze. W niniejszym konkursie ofert wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres - ilość - koniecznych prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys ofertowy na bazie KNR i opisy technologii wykonania robót.

Termin realizacji zamówienia: po uzyskaniu dotacji od organów PZD przewidywany termin - III kwartał 2017r. do uzgodnienia

Informacji w sprawie zamówienia udziela: Dawid Piróg – prezes ROD w godzinach urzędowania (tj. poniedziałki, środy i czwartki od godz. 15.00 do godz. 18.00) pod numerem telefonu 507 404 759

Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego

Biuro ROD czynne poniedziałki, środy i czwartki w godz. 15:00 do 18:00

Ul. 11 Listopada 6a

41-300 Dąbrowa Górnicza

 

Termin składania ofert upływa dnia 31.07.2017r. - godz. 15.30

Koperta powinna być oznaczona : OFERTA PRZETARGOWA Remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego z papy na blachodachówkę w budynku

Domu Działkowca.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.07.2017r. o godz. 16:00

W Biurze ROD

Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia.

2. Szczegółowy kosztorys ofertowy.

3. Do oferty prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę producenta.

UWAGA ! Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami. Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Komisja Przetargowa przy ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.

Zarząd ROD informuje:


Od lipca tego roku, w naszym Domu Działkowca, działalność swą rozpoczyna

"Ogrodowy Klub Juniora i Seniora".

W ramach jego działań w każdy poniedziałek w godzinach od 16:30 do 17:30 prowadzone będą warsztaty szachowe.

Zajęcia prowadził będzie Pan Ireneusz Witas-Tryjański, założyciel Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży ,,Odkrywamy Talenty". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

WAŻNA INFORMACJA!

Zarząd ROD im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej zwraca się do wszystkich działkowców z naszego ogrodu o większe zdyscyplinowanie w gospodarce odpadami. Pojemniki na śmieci wypełniane są w dużej części workami z trawą, zielskiem, ściętym drzewem itp. odpadami, które zgodnie z regulaminem ogrodu winny być składowane w kompostownikach. Niezrozumiały jest fakt składowania odpadów zielonych pod pojemnikami przy ulicy Buczka. Zarząd ROD wyznaczył bowiem miejsce, w którym można oddać nadmiar odpadów zielonych. Prośba nasza podyktowana jest dużymi kosztami wywozu śmieci w dużej części zapełnionych nie odpadami komunalnymi, a tylko do tych służą pojemniki. Przypominamy iż odpady plastikowe i szklane odbierane są nieodpłatnie, jednak wtedy, i tylko wtedy, kiedy nie będzie w nich innych odpadów. Jeżeli sytuacja się nie zmieni, środki zebrane na wywóz nieczystości okażą się nie wystarczające, a dalszy brak sortowania odpadów zmusi nas do zdeklarowania odbioru odpadów niesortowanych. Koszt odpadów niesortowanych jest dwukrotnie wyższy. Komunikat dotyczy tych działkowców, którzy nie przestrzegają regulaminu i narażają pozostałych na większe koszty. Na takie praktyki Zarząd ROD będzie reagował zdecydowanie, łącznie z wypowiedzeniem umowy dzierżawy działki, ponieważ jest to działanie na szkodę ogrodu.

Życzymy wszystkim dzieciom, 


aby ich dzieciństwo


było jak najlepsze 

i aby trwało jak najdłużej!

Drogie mamy w dniu waszego święta wszystkiego najlepszego!

Imieniny

Dzisiaj jest: 21 Lipiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Andrzej, Wiktor, Daniel

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Gościmy

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.

Ogród sensoryczny